Romance de don Gaiferos

Luar na Lubre

I onde vai aquil romeiro,
meu romeiro a donde irá,
camiño de Compostela,
non sei se alí chegará.

 

Os pés leva cheos de sangue,
xa non pode máis andar,
malpocado, probe vello,
non sei se al í chegará.

 

Ten longas e brancas barbas,
ollos de doce mirar,
ollos gazos leonados,
verdes como a auga do mar.

 

—I onde ides meu romeiro,
onde querede s chegar?
Camiño de Compostela
donde teño o meu fogar.

 

—Compostela é miña terra,
deixeina sete anos hai,
relucinte en sete soles,
brilante como un altar.

 

—Cóllase a min meu velliño,
vamos xuntos camiñar,
eu son trobeiro das trobas
da Virxe de Bonaval.

 

—I eu chámome don Gaiferos,
Gaiferos de Mormaltán,
se agora non teño forzas,
meu Santiago mas dará.

 

Chegaron a Compostela,
foron á Catedral,
Ai , desta maneira falou
Gai fe ros de Mormaltán:

 

—Gracias meu señor Santiago,
aos vosos pés me tes xa,
si queres tirarme a vida,
pódesma señor tirar,
porque morrerei contento
nesta santa Catedral .

 

E o vello das brancas barbas
caíu tendido no chan,
Pechou os seus ollos verdes,
verdes como a auga do mar.

 

O bispo que esto oíu,
al í o mandou enterrar
E así morreu señores,
Gaiferos de Mormaltán.

 

Iste é un dos moitos miragres
que Santiago Apóstol fai.

Intérprete

Nacionalidad: España

Detalles discográficos

Tipo: Álbum
Título del álbum: Solsticio
Año: 2010
Discográfica: Warner

Comentarios

Es uno de los romances más conocidos de la tradición gallega.

Escucha la canción