Romance de don Gayferos

Amancio Prada

I onde vai aquil romeiro,
meu romeiro a donde irá,
camiño de Compostela,
non sei se alí chegará.

 

Ten longas e brancas barbas,
ollos de doce mirar,
ollos gazos leonados,
verdes como a auga do mar.

 

Os pés leva cheos de sangue,
xa non pode máis andar,
malpocado, probe vello,
non sei se al í chegará.

 

—I onde ides meu romeiro,
onde querede s chegar?
Camiño de Compostela
donde teño o meu fogar.

 

—Compostela é miña terra,
deixeina sete anos hai,
relucinte en sete soles,
brilante como un altar.

 

—Cóllase a min meu velliño,
vamos xuntos camiñar,
eu son trobeiro das trobas
da Virxe de Bonaval.

 

—I eu chámome don Gaiferos,
Gaiferos de Mormaltán,
se agora non teño forzas,
meu Santiago mas dará.

 

Chegaron a Compostela,
foron á Catedral,
Ai , desta maneira falou
Gai fe ros de Mormaltán:

 

—Gracias meu señor Santiago,
aos vosos pés me tes xa,
si queres tirarme a vida,
pódesma señor tirar,
porque morrerei contento
nesta santa Catedral.

 

E o vello das brancas barbas
caíu tendido no chan,
Pechou os seus ollos verdes,
verdes como a auga do mar.

 

O bispo que esto oíu,
al í o mandou enterrar
E así morreu señores,
Gaiferos de Mormaltán.

Iste é un dos moitos miragres
que Santiago Apóstol fai.

 

Iste é un dos moitos miragres
que Santiago Apóstol fai.

Intérprete

Nacionalidad: España

Detalles discográficos

Tipo: Álbum
Año: 2010
Discográfica: Musicamaina

Comentarios

Es un romance bastante popular en la música folk gallega, con versiones de, por ejemplo, Luar na Lubre (Solsticio, Warner, 2010). La primera musicalización conocida se debe al folklorsta Faustino Santalices, quien la interpretó a la zanfoña.

Como señala el subtítulo del álbum, todo él está dedicado a piezas de la lírica castellana medieval y temprano-moderna.

Escucha la canción